Smaller Default Larger

Rok szkolny 2023/2024

Projekt edukacyjny "Dziewczyny inspirują (i chłopaki też)"

Rok szkolny 2020/2021

Zeszyt OK -matematyka Agnieszka Kurasz, przyroda Danuta Spychała
Cel – propagowanie oceniania kształtującego.

Opis innowacji - w innowacji stosuje się elementy oceniania kształtującego, uczniowie prowadzą zeszyt, w który zapisują cele lekcji, kryteria sukcesu i własne refleksje na temat uczenia się, dzięki zeszytowi widoczny jest proces uczenie się dla ucznia, jak i nauczyciela, uczeń wie, co umie i nad czym powinien pracować.

Rok szkolny 2019/2020

Zeszyt OK - język niemiecki, Monika Woźniak; język angielski, Magdalena Sobczak, muzyka Ewelina Wesołowska
Cel – propagowanie oceniania kształtującego.

Opis innowacji - w innowacji stosuje się elementy oceniania kształtującego, uczniowie prowadzą zeszyt, w który zapisują cele lekcji, kryteria sukcesu i własne refleksje na temat uczenia się, dzięki zeszytowi widoczny jest proces uczenie się dla ucznia, jak i nauczyciela, uczeń wie, co umie i nad czym powinien pracować.

 

Rok szkolny 2018/2019

Zeszyt OK - język polski, Maja Krzewińska, Danuta Maślona; biologia, Katarzyna Skrzypczak.

Cel – propagowanie oceniania kształtującego.

Opis innowacji - w innowacji stosuje się elementy oceniania kształtującego, uczniowie prowadzą zeszyt, w który zapisują cele lekcji, kryteria sukcesu i własne refleksje na temat uczenia się, dzięki zeszytowi widoczny jest proces uczenie się dla ucznia, jak i nauczyciela, uczeń wie, co umie i nad czym powinien pracować.

 

Rok szkolny 2017/2018

Zeszyt OK - historia, pani Ewa Grabarkiewicz

Cel – propagowanie oceniania kształtującego.

Opis innowacji - w innowacji stosuje się elementy oceniania kształtującego, uczniowie prowadzą zeszyt, w który zapisują cele lekcji, kryteria sukcesu i własne refleksje na temat uczenia się, dzięki zeszytowi widoczny jest proces uczenie się dla ucznia, jak i nauczyciela, uczeń wie, co umie i nad czym powinien pracować.

 

Rok szkolny 2016/2017

Historyczna brama do rejonu Poznania

Autor innowacji - pani Ewa Grabarkiewicz.

Cel – poznanie swojego regionu.

Opis innowacji - zainteresowanie uczniów historią. Uczniowie poznają historię swojej Małej ojczyzny miejsce zamieszkania, gminę, powiat, województwo, zachęcenie uczniów do poznania i zrozumienia zawiłych dziejów naszego regionu.

Ekologia i zdrowie w Zespole Szkół w Biezdrowie

Autor innowacji - pani Małgorzata Graczyk, Ewa Grabarkiewicz, Ewa Wziętek, Donata Borowicka – Zimny, Agnieszka Andrzejak.

Cel – propagowanie ekologii i zdrowego trybu życia.

Opis innowacji – Innowacja będzie obejmowała wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, historię, przyrodę, godziny wychowawcze, zajęcia świetlicowe, plastykę i religię. Realizowane będą w działach –

  • drugie życie papieru, metalu, tkanin, szkła, staroci, tworzyw sztucznych,
  • żywienie np. sposób na niejadka,
  • konkursy np. makieta wsi Wincentego Witosa,
  • pantomima,
  • wielogabarytowe dekoracje z materiałów recyklingowych.

 

rok szkolny 2013/2014

Obycie umila życie

Autor innowacji - pani Izabela Kowalska.

Cel - poznanie zasad savoir - vivre.

Opis innowacji - nabycie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach, wdrażanie w życie takich wartości jak wychowanie, kultura, dobre maniery i życie towarzyskie.

Innowacja wpisana pod numerem 5361.2.119.2013.

 

Czas na zdrowie w Zespole Szkół w Biezdrowie
Autor innowacji - pani Agnieszka Kurasz.

Cel - Popularyzacja zdrowego stylu życia ze względu na obserwowane niepokojące tendencje wzrostu zaburzeń zdrowotnych.

Opis innowacji - uczniowie poznają zasady zdrowego odżywiania i korzyści wynikające z  aktywnego trybu życia, nauczą się przygotowywać zdrowy posiłek.